Veřejné bruslení

Veřejné bruslení v březnu 2020

7.3.2020 od 11.15 do 13.00, školička bruslesní od 7.45 do 8.45
8.3.2020 od 11.30 do 13.00, školička bruslesní od 7.45 do 8.45

Veřejné bruslení bude probíhat až do konce dubna.

Vstupné: 60,- Kč/osoba

Broušení bruslí pro veřejnost

Kontakt: 603 518 988
Cena: 50,- Kč/pár
Pozn.: brusírna je vedle hlavní pokladny

Doporučené vybavení pro návštěvníky: nabroušené brusle, helma hokejová nebo lyžařská, silné teplé rukavice
Vstupem do prostor zimního stadionu se návštěvník zavazuje dodržovat Návštěvní řád.

Desatero návštěvníka veřejného bruslení

  1. Bruslení provádí každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Nenoste na ledovou plochu hokejku, puk a podobné předměty, které by mohli ostatním bruslařům způsobit zranění.
  2. Ke vstupu na ledovou plochu použijte k tomu určená dvířka a nepřeskakujte mantinely, mohli byste způsobit pád jiného bruslaře nebo jej bruslí zranit.
  3. Neházejte po ostatních sněhové koule ani jiné předměty a nehoňte se s ostatními bruslaři, neohrožujte svoji jízdou další bruslaře.
  4. Vzhledem k častým úrazům na rukou noste při vstupu na ledovou plochu rukavice.
  5. Zbytečně nepolehávejte na ledě. Jiný bruslař by vám mohl způsobit zranění.
  6. Dodržujte pořadateli dané pokyny.
  7. Na ledovou plochu vstupujte pouze v bruslích. Na ledovou plochu nesmí vstupovat bez bruslí ani doprovod, který učí děti bruslit.
  8. Neničte cizí majetek ani jej neznečišťujte.
  9. V případě úrazu, nevolnosti nebo poranění kontaktujte strojníka zimního stadionu nebo obsluhu pokladny.
  10. Návštěvník pod vlivem alkoholu či drog bude vykázán z prostoru zimního stadionu.